Motor startklaar maken

motor

Ik ga hier proberen een uitleg te geven hoe het circuit werkt. Er bestaan nogal wat misverstanden hoe een motor tot starten komt cq het moment van starten en vervolgens het lopen.
Om tot starten te komen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
1. Hoofdzekering en andere zekeringen moeten in orde zijn.
2. Sleutelcontact moet fatsoenlijk werken.
3. Motor moet in zijn vrij staan OF zijstandaard moet ingeklapt zijn.
4. Noodstop in normale stand (circuit is gesloten).
Na deze voorwaarden is de motor startklaar. Als je in het schema kijkt dan zal er stroom vanaf de accu op het startrelais en decompressierelais staan, door de sleutel bediening vloeit de stroom verder naar het neutraal/zijstandaard relais (1 uit 2 moet bekrachtingd zijn), vervolgens naar de noodstop, bobines, start en decompressierelais (spoeltjes), benzinepomp en naar de startknop.
Wat er ook nog gebeurt bij het omdraaien van de sleutel is het volgende. Naar de cdi lopen 2 voedingskabels, 1 hiervan is gezekerd en de ander loopt rechtstreeks van het startslot naar de cdi Deze kabel is echter voorzien van een weerstand van 100 ohm welke in het startslot zelf zit. Je kunt dit als een soort diefstalbeveiling zien. Zou men de kabels achter het startslot doorknippen en met elkaar verbinden dan zal de motor niets doen. (behalve de verlichting). De weerstand zorgt ervoor dat de benzine pomp bv. zijn massa kwijt kan via de cdi en de cdi zelf wordt hiermee ook bekrachtigd. Eigenlijk gebeurd dit bovenstaande allemaal als je de motor in zijn vrij wegzet en de sleutel omdraaid.

Motor starten

Door bovenstaande staat er nu stroom op de startknop, door deze in te drukken en de koppelingshendel ingetrokken te houden wordt nu de cdi bekrachtigd. De IC in de cdi zal nu het decompressierelais en startrelais bekrachtigen. De startmotor zal ronddraaien en dus ook de krukas. De pickupspoel zal nu registreren en doorsturen naar de cdi wanneer de bobines de vonk mogen doorgeven.
Slaat de motor aan dan is de koppelingsschakelaar en startknop niet meer van belang.
Op dit punt lees je nogal veel onzin op het forum, te vaak wordt er geroepen kijk je decompressie eens na. Vaak blijkt dat de startmotor niet eens ronddraaid dus wat heeft de decompressie er dan mee te maken. Decompressie is dus alleen van belang als de startmotor draait maar dat de motor niet aanspringt

Motor stoppen

De motor stoppen is een kwestie van de stroom onderbreken op de cdi of op de bobines. Dus in geval 1 met de sleutel en in geval 2 met de noodstop.

Neutraal zijstandaard relais

motor

De werking hiervan is vrij eenvoudig. Om stroom van het startslot naar de noodstop te krijgen moet het relais bekrachtigd worden.
Dit kan op 2 manieren. 1. de motor staat in zijn neutraal. Stroom zal via de neutraalschakelaar naar de massa lopen (lampje brand) tevens zal de spoel in het relais nu ook massa maken via de schakelaar. 2. De zijstandaard is ingeklapt, schakelaar is dus gesloten en de stroom van de spoel zal via de schakelaar naar de massa lopen.
Vaak hoor je kijk de zijstandaard schakelaar na als de motor niet wil starten, eigenlijk is deze helemaal niet van belang tijdens het starten. Ieder normaal mens zal zijn motor in de vrij starten. De schakelaar is pas van belang als je gaat rijden, dan moet deze ingeklapt zijn. Stel je start de motor en laat de standaard uitgeklapt, je zet 'm in de 1ste versnelling, de motor zal meteen uitvallen omdat het relais verbroken wordt.
In de tekening zie je nog 2 diode's getekend, deze dienen ervoor dat de stroom niet van het ene naar het andere circuit kan lopen. Zo blijven de neutraal en zijstandaard van elkaar gescheiden.

Neutraal schakelaar

Tussen de Europese en Amerikaanse motor zit een verschil qua neutraalschakelaar. De Europese heeft 3 aansluitingen waarvan 1 de schakelaar zelf is en de andere 2 op de cdi zitten. De Amerikaanse heeft maar 1 aansluitdraad.
Nieuwsgierig als ik ben heb ik dus de cdi welke op mijn oude Europese motor zat in mijn Amerikaanse ingebouwd, stukje gereden en niets bijzonders gemerkt. Dus waarom die 2 extra draden zijn, ik weet 't niet, waarschijnlijk kabelboomvulling.

Aangepast startschema

motor

Vaak wordt er bij het customizen niet gedacht aan de kabelboom. Waarom al die ballast, kans op storingen, kabelbreuk enz. De zin en onzin van alle beveiligingen is voor ieder persoonlijk. Als je je motor steeds op dezelfde manier start en ermee wegrijdt kun je ook zonder al die beveiligingen.
Zo kun je dus de noodstop, koppellingsschakelaar, neutraal/zijstandaardrelais weglaten. En als je een goede accu of zelfs een zwaardere hebt gemonteerd kun je het decompressieapparaat ook er uit laten.
De cdi heeft 16 aansluitingen en zoals gezegd hebben de 2 neutraal aansluitingen al geen nut. Door de startknop rechtstreeks op het startrelais te zetten en de andere kant van de startspoel aan de massa te hangen, kunnen dus nr 3 en 14 ook vervallen. Het decompressie apparaat welke op 13 zit komt ook te vervallen. Dan nog de benzinepomp ook deze kan gewoon aan de massa hangen en dus vervalt nr 7 op de cdi. De cdi heeft nu dus alleen nog maar de functie om de ontsteking te regelen.

Laad modificatie

motor

In tegenstelling tot de bekende modificatie om de accu beter op te laden heb ik het volgende toegepast.
1. Hoofdzekering verwijderen uit het startrelais.
2. + kabel incl een zekeringhouder (30amp) vanaf de accu onderlangs het blok naar de gelijkrichter.
3. extra massakabels vanaf de gelijkrichterstekker naar het blok.
4. Geen knipwerk in de bestaande bekabeling.
Haal uit de stekkerverbinding de + en de - los en laat de dynamo kabels zitten. Aansluitingen zijn makkelijk eruit te wippen met een horlogeschroevendraaier. Op de nieuwe kabels zet men een gecombineerde schuifstekker (man en vrouw verbinding) en prik hier op de + de 2 + stekkertjes en op de - de 2- stekkertjes. Vervolgens wat tape erom heen en nog evt. vastzetten met een t rapje. Thats all

motor motor motor

Gehele electrisch schema

motor

Hierbij het originele schema welke van toepassing is op de meeste europese modellen. De Amerikaanse/Canadese wijken af, doordat ze geen lichtschakelaar hebben en maar 1 aansluiting voor de neutraal.
Om dit schema af te drukken, gewoon met de rechtermuisknop, afbeelding opslaan en afdrukken op A3 formaat.


Free Web Hosting